Yogurt ya dahi agar ghar main ziada aa gaya hai..toh uske khatta hone ke bohot chances hote hain..

dahi ko khatta ya kharab hone se bachane ke do tareeqe hain

agar dahi ko sirf teen char din ke liye khatte aur kharabi se bachana hai toh.usko shopping bag hi main rakhain.aur shopping ya polithene bag ko giraah laga ke rakhain.

is se ziada din ke liye save karna hai toh freez kar dain..